Sprawdź skład kosmetyku

Kompozycja zapachowa kosmetyków

Kompozycja zapachowa kosmetyków

Wersja mobilna

Każda kobieta lubi otulać się pięknymi zapachami. Kompozycje zapachowe towarzyszą jednak nie tylko perfumom, lecz są dodawane także do kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych. Poniżej omówimy najważniejsze rodzaje składników kompozycji zapachowych i sprawdzimy, czy działają alergennie na naszą skórę.

Kompozycja zapachowa kosmetyków – regulacje prawne

Do kosmetyku nie można dodać tyle składników kompozycji zapachowej, ile dusza zapragnie. W Unii Europejskiej regulują to odpowiednie uregulowania. Europejskie prawo bardzo rygorystycznie podchodzi bowiem do kwestii bezpieczeństwa stosowania kosmetyków. Tak więc według prawa europejskiego kompozycja zapachowa oznaczana jest nazwą INCI Parfum. Wyjątkiem jest jednak lista 26 substancji zapachowych określanych jako alergenne. Substancje spłukiwalne z tej listy występujące w kosmetyku w stężeniu powyżej 0,01% oraz substancje pozostające na skórze w stężeniu powyżej 0,001% muszą zostać wykazane w spisie składników INCI. Należą do nich tak popularne składniki, jak linalol, geraniol, limonen, alkohol benzylowy. Lista składników, wśród których znalazły się potencjalnie alergenne składniki kompozycji zapachowych, znajduje się pod tym linkiem.

Substancje zapachowe znajdujące się na liście potencjalnych alergenów muszą zostać wykazane w spisie składników INCI, gdy ich stężenie przekracza 0,01% dla kosmetyku spłukiwalnego i 0,001% dla niespłukiwalnego.

Pochodzenie składników kompozycji zapachowej

Środki zapachowe pozyskiwane są naturalnie i syntetycznie.  Naturalne to te, które otrzymuje się z różnych części roślin oraz – niekiedy – są pochodzenia zwierzęcego. Trzeba jednak podkreślić, że za naturalne uznaje się takie surowce, które pozyskuje się metodami fizycznymi, nie wykorzystując przy tym rozpuszczalników chemicznych (z wyjątkiem naturalnych rozpuszczalników chemicznych, do których zaliczamy alkohol etylowy i dwutlenek węgla).

Składniki kompozycji zapachowych pochodzenia roślinnego

Do składników kompozycji zapachowych pochodzenia roślinnego zaliczamy: olejki eteryczne otrzymywane z roślin, składniki olejków eterycznych (geraniol, linalol, limonen ze skórki cytrynowej), wyciągi alkoholowe i tłuszczowe.

Składniki kompozycji zapachowych pochodzenia zwierzęcego

Stosowanie w kosmetykach surowców zapachowych pochodzenia zwierzęcego jest kontrowersyjne i budzi wiele wątpliwości wśród miłośników zwierząt. Najpopularniejszymi z nich są:

Piżmo. Piżmo jest substancją otrzymywaną z gruczołów przyodbytniczych piżmowca o niezwykle intensywnym zapachu.

Ambra to wydzielina z przewodu pokarmowego kaszalota. Czysta ambra jest pozbawiona zapachu, specyficzną woń nadaje jej fotooksydacja i autooksydacja.

Kastoreum uzyskuje się z gruczołu analnego bobra syberyjskiego. Zwierzę wykorzystuje tę substancję do oznaczania terytorium i pielęgnowania futra.

Oczywiście składników pochodzenia zwierzęcego wykorzystywanych w kosmetykach jest o wiele więcej, w niniejszym artykule ograniczamy się do tych stosowanych w kompozycjach zapachowych. Substancjom pochodzenia zwierzęcego poświęcimy jeden z kolejnych artykułów.

Składniki kompozycji zapachowych otrzymywane syntetycznie

Niektóre składniki zapachowe pozyskiwane naturalnie są niezwykle kosztowne i dlatego tworzone są ich syntetyczne odpowiedniki. Niektóre z nich imitują zapachy występujące naturalnie w przyrodzie, niektóre zaś są tworzone w laboratoriach chemicznych.

Syntetycznym środkiem zapachowym często dodawanym do kosmetyków jest Lyral (Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde). Wykazano, że działa alergennie działanie na skórę osób stosujących kosmetyki zawierające ten składnik. Informacja ta znalazła się w unijnych regulacjach monitorujących tę substancję. Od sierpnia 2019 roku kosmetyki zawierające tę substancję nie będą wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Składniki wchodzące w skład kompozycji zapachowej kosmetyków stają się jedną z najczęściej występujących alergii.

Działanie alergenne kompozycji zapachowych

Przyjmuje się, że nadwrażliwość na substancje zapachowe dotyczy do 16% osób. Badania pokazują, że wraz ze wzrostem stosowania niektórych składników w kosmetykach zwiększa się także ich działanie alergenne. Tak się dzieje ze składnikami, które można dziś znaleźć w większości produktów kosmetycznych, coraz częściej dodawanymi do produktów kosmetycznych (np. limonen, linalol, geraniol oraz wspomniany wyżej środek o nazwie Lyral). Pamiętajmy, że substancje te są potencjalnie alergenne, lecz nie uczulają każdej osoby używającej kosmetyku zawierającego wymienione składniki. Nie zmienia to jednak faktu, że kompozycja zapachowa kosmetyków, a raczej składniki wchodzące w jej skład stają się jednym z najczęściej występujących alergii.

 

 

Brud W.: Kompozycje zapachowe w produktach kosmetycznych. Świat Przemysłu Kosmetycznego 2015, 2.

Miksa K., Nowak A., Klimowicz A., Popko M.: Obecność alergenów zapachowych w wybranych kosmetykach. Probl Hig Epidemiol 2016, 97(2): 161-165.

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_074.pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR
1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów
kosmetycznych

Author Info

Joanna Masłowska

No Comments

Comments are closed.